Steps Coffee – Taiwan

STEPS coffee

Taipei City, Taiwan

Diện  tích: 100m²

Chi phí dự tính: $200.000

Quý khách có nhu cầu thiết kế, thi công quán cafe espresso hiện đại, quán cafe specialty có thể liên hệ với Khởi Nghiệp Cafe.

STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (2)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (3)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (4)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (5)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (6)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (7)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (8)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (9)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (10)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (11)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (12)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (13)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (14)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (15)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (16)
STEPS coffee - mau thiet ke quan cafe espresso dep hien dai 2018 (17)
Menu