May pha cafe espresso breville 870XL khoi nghiep cafe Phương Nam Sađéc 3

Quán cafe espresso Phương Nam – Sađéc

Quán cafe espresso Phương Nam tọa lạc tại thành phố Sađéc. Chúng tôi còn nhớ mãi ngày anh chị chủ quán không quản đường xa lên thành phố để tìm…