May pha cafe espresso casadio a1 may xay cafe hc600 khoi nghiep cafe thuy moc cafe go vap hcm

Quán cafe espresso Thủy Mộc – Gò Vấp

Thủy Mộc Coffee được mở tại con đường Phạm Văn Đồng lớn nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tìm hiểu và tham khảo nhiều nơi,…