Bếp điện dùng cho ấm moka Để pha cafe espresso bằng ấm cafe moka, ta phải đặt ấm moka lên bếp. Tuy nhiên, việc sử dụng bếp gas gặp khá nhiều khó khăn và rủi ro, nhất là những quán cafe nhỏ, vì chúng ta có rất ít không gian nên không thể đặt bình...

bếp moka

Menu
error: Content is protected !!