Giải thưởng & Đề cử Khi đưa máy Breville 870XL về Việt Nam, chúng tôi không chỉ dựa trên các thông số kỹ thuật của máy, quan trọng nhất vẫn là các đánh giá - kinh nghiệm của bạn bè quốc tế về máy Breville 870XL. Vì chúng tôi cũng giống như bạn, cần phải...

breville 870xl

Menu