Khách hàng sử dụng máy Faema Cốc Cafe quận 4 – Sử dụng máy Faema E98 RE A2 và HC600 Yuta Cafe Vũng Tàu – Sử dụng Faema E98 RE A2 và Baratza Sette 270 Hamburg Cafe Hải Phòng – Sử dụng Faema E98 RE S2 và HC600 RE Coffee Thủ Đức – Sử dụng...

faema

Menu