[sociallocker id="8324"][interactive_banner_2 banner_title="Thiết lập & Vận hành máy espresso" banner_desc="Hướng dẫn bạn cách setup và vận hành máy espresso. Ngoài ra còn có công thức các món Cafe Ý và công thức Starbucks." banner_image="id^8285|url^https://khoinghiepcafe.com/wp-content/uploads/bi-quyet-pha-cafe-espresso-ngon-puck-tamper-tamper-dozer.jpg|caption^bi quyet pha cafe espresso ngon puck tamper tamper dozer|alt^bi quyet pha cafe espresso ngon puck tamper tamper dozer|title^bi quyet pha cafe...

máy pha cafe chuyên nghiệp

Menu