Nhiệt kế đo nhiệt độ sữa làm cappuccino Là một barista chuyên nghiệp, bạn cần quan tâm tới nhiệt độ sữa cho các đối tượng khách hàng khác nhau. Hoặc chí ít bạn không muốn làm khách hàng phỏng lưỡi - hoặc không muốn sữa cháy khét. Nhiệt kế sẽ giúp bạn thao tác chính...

nhiệt kế

Menu