Thông tin đồng hồ bấm giờ Yami Loại sản phẩm: Đồng hồ điện tử nhà bếp, đồng hồ bấm giờ nhà bếp Ứng dụng: Pha cà phê bằng bình syphon, drip coffee, french press,... Chức năng: Đặt thời gian, đếm ngược thời gian, phát chuông nhắc giờ Thời gian hiện thị tối đa: 99 phút...

pha cà phê

Menu