Degas cafe là gì ? Degas cafe (thường gọi là coffee degassing) là quá trình để cafe thoát khí CO² ra bên ngoài. Đây không phải quá trình "trao đổi chất" mà là hiện tượng thoát khí. Vì vậy trên các túi cà phê thường được đóng van một chiều. Van này chỉ cho phép khí từ...

puck tamper

Menu