[interactive_banner_2 banner_title=”Câu chuyện đi tìm cafe espresso ngon” banner_desc=”Chúng tôi đã đi khắp những vùng trồng cafe nổi tiếng của Việt Nam, nhưng việc kiếm cafe ngon lại không hề đơn giản như bạn nghĩ. Cho dù ở thánh địa cafe thì “cafe giả“ vẫn nhiều hơn cafe thiệt. Việc người ta thường xuyên “tin lầm“ cũng là điều bình thường…” heading_tag=”h1″ banner_image=”id^7748|url^https://khoinghiepcafe.com/wp-content/uploads/cung-cap-cafe-espresso-ngon-tu-cafe-da-lat-cau-dat.jpg|caption^cung cap cafe espresso ngon tu cafe da lat cau dat|alt^cung cap cafe espresso ngon tu cafe da lat cau dat|title^cung cap cafe espresso ngon tu cafe da lat cau dat|description^cung cap cafe espresso ngon tu cafe da lat cau dat” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fkhoinghiepcafe.com%2Fca-phe-espresso-nguyen-chat%2F||target:%20_blank|” banner_style=”style14″ image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]
[interactive_banner_2 banner_title=”Tiêu chuẩn Espresso của Italy” heading_tag=”h3″ banner_image=”id^7092|url^https://khoinghiepcafe.com/wp-content/uploads/tách-cafe-espresso-hoàn-hảo-nhất.jpg|caption^tach-cafe-espresso-hoan-hao-nhat|alt^tach-cafe-espresso-hoan-hao-nhat|title^tach-cafe-espresso-hoan-hao-nhat|description^tach-cafe-espresso-hoan-hao-nhat” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fkhoinghiepcafe.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FEspresso-v%25C3%25A0-Cappuccino-Ti%25C3%25AAu-Chu%25E1%25BA%25A9n-%25C3%259D-Vi%25E1%25BB%2587n-Espresso-%25C3%259D.pdf||target:%20_blank|” banner_style=”style14″ banner_color_title=”#0a0a0a” banner_color_bg=”rgba(124,124,124,0.5)” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″][interactive_banner_2 banner_title=”Hướng dẫn chọn loại cafe phù hợp” heading_tag=”h3″ banner_image=”id^7492|url^https://khoinghiepcafe.com/wp-content/uploads/Kinh-doanh-cafe-hieu-qua-quan-ca-phe-dep-The-Coffee-Academics-Hong-Kong-9.jpg|caption^null|alt^null|title^Kinh doanh cafe hieu qua-quan ca phe dep- The Coffee Academics-Hong Kong (9)|description^null” banner_link=”url:http%3A%2F%2Fkhoinghiepcafe.com%2Fhuong-dan-chon-loai-cafe-phu-hop-de-pha-cafe-espresso-ngon%2F||target:%20_blank|” banner_style=”style14″ banner_color_title=”#0a0a0a” banner_color_bg=”rgba(124,124,124,0.5)” image_opacity=”1″ image_opacity_on_hover=”1″]